Styrelse 2019

Ordförande

Annika Bengtsson

annika@hjalpandetassar.se

emlett
Kassör

Mia Bertram

maria.bertram@telia.com

sazza
Sekreterare Caisa Gollungberg lasse
Ledamot Barbro Finndin Ståhl vilda
Ledamot Gunilla Åhren sassa