ASSISTANSHUNDAR

Assistanshundar är ett samlingsbegrepp för hundar som arbetar för sin förare med någon typ av funktionsnedsättning. Följande olika typer av assistanshundar finns det idag

Ledarhunden Hjälper sin synskadade matte/husse i vardagen. Dessa hundar utbildas at certifierade företag och bekostas inte av föraren själv. Förare som är behov av ledarhund får ansöka om att kunna få detta

Servicehunden

Hjälper sin matte/husse med alla möjliga saker i vardagen. Oftast har matte/husse en rörelsehinder eller balansproblematik.

Diabeteshunden

Hjälper sin matte/husse att larma när dess blodsocker blir lågt eller högt.

Epilepsihunden

Hjälper sin matte/husse att larma innan EP-anfall, och/eller larma annan person när matte/husse har anfall

NPFhunden

Hjälper sin matte/husse genom att vara ett stöd i vardagen. Oftast för att matte/husse skall kunna ta sig till platser som upplevs jobbiga, där är hunden alltid nära och det inger lugn

Signalhunden

Hjälper sin matte/husse som har en hörselnedsättning. Den larmar på olika ljud