Lämplighet Test - för att en hund ska bli assistanshund behöver den gå igenom olika test för att säkerställa att den lämpar sig som assistanshund.

Lämplighetstestet görs tidigast när hunden är 1 år.

Förutom lämplighetstest ska hunden antingen genomgå BPH (BeskrivningPersonlighetHund) eller MH (MentalHälsa)

 

37926800_2225792444104578_8681072874603151360_n