Styrelse 2019

Ordförande

Annika Bengtsson

sixten68@hotmail.com

emlett
Kassör

Mia Bertram

maria.bertram@telia.com

sazza
Sekreterare Caisa Gollungberg lasse
Ledamot Barbro Finndin Ståhl vilda
Ledamot Gunilla Åhren sassa